Skip to Store Area:

Registrační údaje:
Při registraci v internetovém obchodě www.vzorniky.cz je nutné zadat některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci vašich objednávek a ke komunikaci s objednávajícím.

Informace na objednávkách: během doby užívání internetového obchodu www.vzorniky.cz shromažďujeme informace o vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací a podobně. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

Vymazání dat: na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymažeme ze své databáze.

Prohlášení: naše firma si váží vaší důvěry a snaží se chránit vaše osobní data před zneužitím. Informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby a vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje data o svých zákaznících žádné třetí straně.