Novinky - Volba gamma hodnoty - uživatelsky definovatelné