Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní informace

V rámci těchto podmínek si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu našeho internetového obchodu.

Název a identifikační údaje prodávajícího:
Název:      DataLine Technology, a.s.
Sídlo:        Urbánkova 3362/51, 143 00, Praha 4
IČ:            44796471
DIČ:         CZ44796471
Společnost DataLine Technology, a.s. je zapsána v OR vedeném MS v Praze,
pod spisovou značkou B 14313.

Provozovna:     Drahobejlova 2215/6, 190 00, Praha 9
Tel.:                   +420 210 215 700
E-mail:               obchod@dataline.cz

Jako správce zpracováváme vaše osobní údaje. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá a veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito obecnými předpisy ochrany osobních údajů:

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

K zamezení neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů jsme zavedli přiměřená technická a organizační opatření a snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

 

II. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás budete chtít objednat zboží nebo služby, potřebujeme od vás některé osobní údaje, abychom mohli objednávku vyřídit, informovat vás o jejím zpracování, zboží vám doručit nebo např. zaregistrovat objednanou licenci SW.

Zpracovávanými osobními údaji jsou především: jméno a příjmení, adresní údaje, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies, DIČ (to může u podnikající fyzické osoby uvádět datum narození).

Dále zpracováváme údaje o vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách a to včetně případné komunikace, zejména týká-li se objednávky, reklamace, vrácení zboží či uplatňování vašich práv.

Při návštěvě našich webových stránek o vás můžeme automatizovaně shromažďovat určité informace, jako jsou např.: IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tzn. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétní osobě.

Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob (např. z důvodu doručení zboží či registrace licence apod.), je vaší povinností informovat o tom dotyčné osoby a zajistit si jejich souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

III. Soubory cookies

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím internetového prohlížeče. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru a podle něj poznat, které stránky jste dříve navštívili, zda máte něco v košíku nebo jestli jste např. přihlášeni. Některé „technické“ cookies jsou tedy nutné pro zajištění správného fungování webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace) a s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas, pokud chcete náš web používat.

Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k vaší identifikaci jako konkrétní osoby.

Dalším typem jsou analytické cookies, které nám mohou pomoci vylepšit náš internetový obchod.

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány pomocí skriptu společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétní osobě. Používáme pouze cookies v anonymizované podobě, proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní osoba na našem webu chovala (jaké stránky navštívila, jaké zboží si prohlížela apod.).

V případě, že chcete omezit používání analytických cookies, můžete v běžných internetových prohlížečích (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) zapnout tzv. funkci anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které pomáhají ke správnému fungování webu v prohlížeči. Pro detailnější informace o nastavení cookies použijte, prosím, nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Pokud má váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládáme, že s využíváním cookies souhlasíte.

 

IV. Účel zpracování a právní důvod

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely vyřizování objednávek na zboží nebo služby, které si u nás objednáte (splnění smluv), doručení zboží, vyřízení reklamace, splnění zákonných povinností (např. daňové a účetní předpisy), archivace, a také pro účely přímého marketingu.

Poskytnutí osobních údajů, stejně jako uzavření smlouvy s naší společností je dobrovolné. Poskytnutí některých údajů je však nezbytné pro splnění vybraných účelů.

 

• Vyřizování objednávek a plnění smluv

Abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tzn. abyste mohli nakoupit v našem internetovém obchodě, potřebujeme znát vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje. K tomuto účelu je třeba mít založen uživatelský účet. U některého zboží (např. SW produktů) či služeb jsou údaje vyžadovány také pro registraci, vystavení a užívání licencí. Tyto údaje jsou při vyřizování objednávek předávány výrobcům SW produktů a také dopravcům (kvůli doručení zboží). Typicky jde o jméno, příjmení, adresu, e-mail, popř. telefon.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb (např. v případě reklamace či vrácení zboží).

Pro tento účel nepotřebujeme váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů. Právním důvodem je v tomto případě plnění smlouvy, případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy.

 

• Plnění právních/zákonných povinností

S ohledem na daňové a účetní předpisy jsme povinni zpracovávat a uchovávat dokumenty (např. daňové doklady), byť obsahují osobní údaje.

Pro tento účel nepotřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Právním důvodem je v tomto případě zákonná povinnost.

 

• Přímý marketing

Vaše osobní údaje uchováváme také proto, abychom vás mohli příležitostně informovat o případných důležitých změnách v produktech, které používáte (např. o řešení technických problémů), o novinkách, zvýhodněných nabídkách, či o jiných výhodách, ze kterých byste mohli mít prospěch.

Uvedené informace a sdělení zasíláme zejména prostřednictvím e-mailu.

Pro tento účel zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě našeho oprávněného zájmu i bez vašeho souhlasu, pokud jste naším zákazníkem.

Vždy však platí, že z odběru těchto obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského účtu nebo se odhlásíte přímo přes odkaz v e-mailu.

 

• Uplatnění práv, právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále je můžeme zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů. V uvedených případech nepotřebujeme k takovému zpracování váš souhlas a zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu.

 

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Jako správce vašich osobních údajů pečlivě zvažujeme a posuzujeme, zda je předání osobní údajů jinému příjemci/subjektu nutné, a také zda případný příjemce/subjekt je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů.

Subjekty, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

 

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům v těchto případech:

• Doručení zboží

Poskytovatelům přepravních, skladových, servisních či poštovních služeb předáváme osobní údaje nezbytné pro doručení zboží. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno, příjmení, doručovací adresu a případně tel. číslo, na kterém vás může poskytovatel služby kontaktovat a které jste uvedli v objednávce. Vybraný poskytovatel služby je oprávněn obdržené osobní údaje zpracovávat pouze pro účel doručení zboží.

 

• Předplatné elektronického obsahu a registrace licencí k SW produktům

Pokud si objednáte předplatné elektronického obsahu či licenci k SW, předáváme vaše osobní údaje příslušnému vydavateli/výrobci nebo registrátorovi předplatného či licence. Vaše osobní údaje jsou následně zpracovávány daným vydavatelem nebo registrátorem v souladu s právními předpisy a podmínkami soukromí daného vydavatele nebo registrátora.

Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno, příjmení, adresní údaje, e-mailovou adresu a případně i tel. číslo.

 

• Platební karty

Naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Tudíž data držitelů karet nezpracováváme, neuchováváme ani nikomu nepředáváme.

Údaji o platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Při platbě platební kartou budete přesměrováni na zabezpečený server platební brány.

Údaje o vaší platební kartě tedy nejsou zasílány naší společnosti, ale jsou v rámci zabezpečeného přenosu odesílány přímo poskytovateli naší platební brány. Platební brána dále pro uskutečnění platby přenáší data příslušné bankovní instituci, a to opět v rámci zabezpečeného přenosu dat.

 

• Obchodní sdělení

V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu. Třetí subjekt může být usazen i mimo Evropskou unii, v takovém případě však musí splňovat požadavky na odpovídající úroveň ochrany osobních údajů realizované výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Např. u společností usazených v USA se jedná o tzv. štít soukromý „Privacy Shield“. V případě využití třetího subjektu pro rozeslání obchodních sdělení je předáváno pouze: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

 

• Státní orgány

V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. právnímu zástupci). Pokud nám právní řád nebo orgán státní moci (např. Policie ČR) uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

 

• Pojistné události

V případě řešení pojistné události vztahující se k produktu, který jste u nás zakoupili, a který byl předmětem pojištění, můžeme vaše osobní údaje předat za účelem řádného nahlášení a následného řešení příslušné pojišťovně.

 

VI. Práva subjektu údajů

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte jako subjekt údajů zejména právo být informován o zpracování svých osobních údajů při jejich shromažďování a dále pak další níže uvedená práva.

 

• Právo odvolat svůj souhlas

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, který jste nám poskytli, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat.

 

• Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat nás o přehled osobních údajů, které zpracováváme o vaší osobě. V případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

 

• Právo na opravu nebo doplnění

Máte právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud údaje, které o vaší osobě zpracováváme nebo evidujeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

Změnu osobních údajů můžete provést ve vašem uživatelském účtu.

 

Upozorňujeme, že dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu je možné měnit jen v případě, kdy kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

• Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů. Aby mohly být údaje vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

b) Pokud jste odvolali svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

c) Vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování osobních údajů.

d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

e) Údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti.

f) Jedná se o osobní údaje osob mladších 16 let.

 

Upozorňujeme, že výmaz není možné provést na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy) a dále v případech kdy vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (např. v případě evidence neuhrazené pohledávky nebo v případě probíhajícího reklamačního řízení).

 

• Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Aby mohlo být zpracování osobních údajů omezeno, musí se jednat o některý z těchto případů:

a) Popíráte přesnost vašich osobních údajů. 

b) Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

c) Budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který naše společnost údaje zpracovávala.

d) Vznesli jste námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem naší společnosti převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

 

• Právo na přenositelnost údajů, 

Máte právo na přenos osobních údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

V případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

 

• Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku zejména v těchto případech:

a) Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které naše společnost provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže vám naše společnost prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před vašimi zájmy.

b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

 

• Právo na podání stížnosti

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejprve danou situaci řešit s námi. Kontaktovat nás můžete e-mailem či telefonicky na spojeních uvedených na našich stránkách.

 

Žádost o uplatnění výše uvedených práv je třeba zaslat z e-mailové adresy žadatele.

V případě obdržení takové žádosti má naše společnost právo požádat o prokázání/ověření totožnosti žadatele a to zejména tehdy, kdy se důvodně můžeme domnívat, že o přístup k osobním údajů žádá někdo jiný než oprávněný subjekt údajů a mohlo by tak dojít k úniku osobních údajů. Pokud žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od vyžádání takového ověření, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Ověření může být provedeno např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu, ověření žádosti skrze datovou schránku či osobním ověřením žadatele s předložením osobního dokladu totožnosti.

 

VII. Doba zpracování a uložení 

Doba, po kterou budeme zpracovávat nebo uchovávat vaše osobní údaje, je dána našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a dalšími zákonnými povinnostmi (např. 10 let u archivace zákonem stanovených dokumentů). V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání vašeho souhlasu se zpracováním (např. pro účely marketingu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje zlikvidujeme nebo anonymizujeme.

 

VIII. Ostatní informace 

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let, tyto osoby mohou náš internetový obchod používat pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce (např. rodiče).

 

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí nabývají účinnosti dnem 01.11.2019

a jsou k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na stránkách internetového obchodu prodávajícího.