Podmínky dodávky digitálního obsahu

Upozornění k objednávkám digitálního obsahu/licencí:

Stisknutím tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“ kupující souhlasí s okamžitým plněním smlouvy u dodávky digitálního obsahu/licence a s dodáním digitálního obsahu/licence před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že u dodávky digitálního obsahu/licence ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile bude zahájeno plnění smlouvy. Plnění smlouvy v daném případě začíná okamžikem uzavření kupní smlouvy.

 

Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že neposkytuje aktualizace digitálního obsahu či služby digitálního obsahu. Stisknutím tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“ s tím kupující výslovně souhlasí.